Fester

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  Juli 2021
  P W S C P S N
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

  En guide innan du köper en tomt för ett hus, gå till kommunen!!!

  Finns det en plan?

  All information om tomten bör kontrolleras noggrant på kommunkontoret, i det område det ligger. Låt oss komma ihåg, den säljaren, avsiktligt eller omedvetet, kan vilseleda oss. Reglerna förändras, Den faktiska eller juridiska statusen för fastighetsförändringar och ibland dokument som varit viktiga fram till nyligen har blivit föråldrade. Först och främst måste du etablera, har kommunen en lokal fysisk plan för utveckling. Låt oss komma ihåg, att de planer som utarbetats och godkänts tidigare 1995 r. i år 2002 i 2003 har upphört att gälla, och nya passerade bara i ett dussin eller så procent av kommunerna. Om kommunen har en plan, det är en laglig bestämmelse på detta område. Alla kan få utdrag och ett utdrag ur denna plan, inte bara anläggningens ägare, som intresserar oss. Vi får reda på dem, vad syftet med tomten är. Enfamiljshus kan planeras där, vilket motsvarar våra avsikter, men lika bra t.ex.. flerfamilj. Offentliga verktyg kan planeras, kommersiell, service, skola, sjukhus, park eller kyrkogård. Antingen är marken avsedd för jord- eller skogsbruksgrödor. Så låt oss kolla in det, vad planen säger och, om området inte är avsett för enfamiljshus, leta efter en tomt, som är avsedd för ett sådant syfte. Planen kan också innehålla arrangemang för markutvecklingsförhållanden, på vilken tomten ligger, och härrör från behovet av att bevara dess karaktär, m.in. med hänvisning till arkitekturen i befintliga byggnader. Detaljerade register kan specificera höjden på nya bostäder, takgeometri, fasadfärg etc.. De kan också begränsa markanvändningen i enlighet med regler som syftar till t.ex.. Naturskydd.

  Om det inte finns någon plan

  Om kommunen inte har en lokal zonplanering, du måste lämna in en ansökan om beslut om utvecklingsvillkoren. De definierades i art. 61 Lag av 27 varumärke 2003 r. om planering och rumslig utveckling (Dz. U. Nej 80, Artikel. 717). En av villkoren är den så kallade. bra grannskap. Om tomten ligger direkt intill tomten, vi vill köpa, den är uppbyggd, om den har direkt tillgång till en allmän väg, om det är möjligt att ansluta byggnaden till verktygen (vattentillgång, avloppsnät, gasnät, elektricitet), då finns det en chans att få ett positivt beslut. Du måste också vara uppmärksam på detta, vad är markklassificeringen, som vi vill köpa. Vi kontrollerar det i mark- och byggregistret, ligger i starosty. Om det är jordbruks- eller skogsmark, då är det nödvändigt att ändra syftet med marken. Lagen om skydd av jordbruks- och skogsmark z 3 Februari 1995 r. i dess ändrade lydelse (konsoliderad text: Dz. U. Nej 121, Artikel. 1266). Det specificerar, för vilket mark krävs tillstånd för att ändra sitt syfte. Det handlar om att skydda bättre markklasser, som måste hållas för odling. Med samtycke till den så kallade. jordjordbruk har inga problem, om sådant samtycke redan har givits, under utarbetandet av den tidigare gällande planen. Då är det fortfarande giltigt. Och i fall, när inget samtycke gavs för att ändra syftet med webbplatsen, och det krävs, då är det nödvändigt att upprätta en lokalplan. I en sådan situation måste en ansökan skickas till kommunchefen, borgmästaren eller stadspresidenten att utarbeta en plan. Det fungerar inte, självklart, för en plan för hela kommunen, men ett klipp som täcker terrängen, på vilken sökandens tomt ligger.

  Vilka hinder?

  Förfarandet i samband med utarbetandet av en lokal zonplanering kan ta sex månader, men också ett år eller två. Varför händer det här? Varför bara ett dussin eller så procent av kommunerna har rumsliga utvecklingsplaner? Det största hindret här är kostnaderna för att utarbeta och anta planen. Specialistkompetens måste utföras, utarbeta prognoser för kommunens ekonomiska och sociala situation, förutsäga dess utveckling, som bör gynnas av lämplig rumslig utveckling. Juridiska och ekonomiska konsekvenser följer av den utvecklade och godkända planen. Det kommer att bli nödvändigt, bland andra. ersättning för förluster för fastighetsägare, vars värde kommer att minskas. Pengar kommer också att behövas för att köpa mark avsedd för allmänna ändamål. Kommunen måste tillhandahålla medel för dessa utgifter i sin budget, och därmed inte utarbeta och klara en plan, varken datumet för detta projekt har föreskrivits i lag. Det är dock obligatoriskt att börja utarbeta en lokal fysisk plan för gruvområdena, för områden av allmänt intresse (det är t.ex.. torg), för stora kommersiella områden (stormarknader) och för mark och projekt relaterade till konsolidering och uppdelning av mark. Några av dessa projekt finansieras med medel utanför kommunens medel.

  Flera villkor

  Om investeraren tänker på lantbruksbyggnader, måste utföra en jordbruksverksamhet. Om han inte är jordbrukare och inte tänker vara det, låt oss ta en titt på handlingen, han vill köpa och bygga ett hus på det, ur den ovan nämnda art. 61 lagen om planering och rumslig utveckling. Som tidigare rapporterats, investeraren får då ett positivt beslut om utvecklingsförhållandena, när den angränsande tomten redan är utvecklad, när hans tomt har direkt tillgång till en allmän väg, eller - om det inte finns något sådant - instämmer med grannen angående servitut som rör passagen och passerar genom hans område. Men var försiktig: det finns problem med det, när grannkonflikter uppstår. Det är därför bättre att skapa den nödvändiga vägen i domstol. Ett viktigt dokument som leder till en positiv lösning på ansökan om utvecklingsförhållanden är det preliminära avtal som ingåtts med mediaägarna för utveckling av verktyg. Energiföretag är administratörer, VVS och gas. Om området inte har något avloppssystem eller om reningsverket inte kan ta emot nästa del av avloppet, det är möjligt att bygga en egen reningsverk, men det är en hel kostnad. På samma sätt är det i frånvaro av vattenförsörjning möjligt att borra eller gräva en brunn. I sådana fall bifogas ett preliminärt kontrakt med projektentreprenörer. I alla fall, investeraren måste säkerställa själv tillgång till media.


  Lägg till kommentar

  Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *