Partijen

Laatste inzendingen

Laatste Reacties

  augustus 2021
  P. W. S C P. S N
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

  Een gids voordat u een grondstuk voor een huis koopt, ga naar de commune!!!

  Is er een plan??

  Alle informatie met betrekking tot het perceel dient zorgvuldig gecontroleerd te worden bij het Gemeentekantoor, in het gebied waarin het zich bevindt. Laat ons herdenken, die verkoper, opzettelijk of onbewust, kan ons misleiden. De regels veranderen, De feitelijke of juridische status van onroerend goed verandert en soms zijn documenten die tot voor kort belangrijk waren, achterhaald. Allereerst moet u vaststellen, heeft de gemeente een lokaal ruimtelijk ontwikkelingsplan. Laat ons herdenken, die eerder opgestelde en goedgekeurde plannen 1995 r. in jaren 2002 ik 2003 zijn verlopen, en slechts in een twaalftal procent van de gemeenten werden nieuwe aangenomen. Als de gemeente een plan heeft, het is een wettelijke bepaling op dit gebied. Iedereen kan uittreksels en een uittreksel uit dit plan krijgen, niet alleen de eigenaar van de faciliteit, wat ons interesseert. We zullen het van ze te weten komen, wat het doel van de plot is. Mogelijk worden daar eengezinswoningen gerealiseerd, wat overeenkomt met onze bedoelingen, maar net zo goed b.v.. multi-familie. Openbare voorzieningen zijn mogelijk gepland, reclame, onderhoud, school-, ziekenhuis, park of begraafplaats. Ofwel het gebied is bedoeld voor land- of bosbouwgewassen. Dus laten we het eens bekijken, wat het plan zegt en, als het gebied niet bedoeld is voor eengezinswoningen, zoek een plot, die voor een dergelijk doel is bedoeld. Het plan kan ook regelingen voor landinrichtingsvoorwaarden bevatten, waarop het perceel zich bevindt, en als gevolg van de noodzaak om zijn karakter te behouden, m.in. verwijzend naar de architectuur van bestaande gebouwen. Gedetailleerde gegevens kunnen de hoogte van nieuwe huizen specificeren, dak geometrie, gevel kleur, etc.. Ze kunnen ook het landgebruik beperken in overeenstemming met regelgeving gericht op b.v.. Bescherming van de natuur.

  Als er geen plan is

  Als de gemeente geen lokaal plan heeft, u moet een aanvraag indienen voor een besluit over de ontwikkelingsvoorwaarden. Ze werden gedefinieerd in art. 61 Akte van 27 Mark 2003 r. over planning en ruimtelijke ontwikkeling (Dz. U. Nee 80, item. 717). Een van de voorwaarden is de zogenaamde. goede buurt. Als het perceel direct grenst aan het perceel, we willen kopen, het is opgebouwd, als het directe toegang heeft tot een openbare weg, of het mogelijk is om het gebouw aan te sluiten op de nutsvoorzieningen (water voorraad, riolering, gasnetwerk, elektriciteit), dan is er een kans op een positieve beslissing. Hier moet u ook op letten, wat is de bodemclassificatie, die we willen kopen. We controleren het in het grond- en bouwregister, gelegen in de starosty. Of het nu landbouw- of bosgrond is, dan is het nodig om het doel van het land te veranderen. De wet inzake de bescherming van landbouw- en bosgrond z 3 februari 1995 r. zoals aangepast (geconsolideerde tekst: Dz. U. Nee 121, item. 1266). Het specificeert, voor welk land toestemming is vereist om hun doel te wijzigen. Het gaat om het beschermen van betere landklassen, die moet worden bewaard voor de teelt. Met toestemming voor de zogenaamde. bodemontruiming kent geen problemen, als een dergelijke toestemming al is gegeven, tijdens de voorbereiding van het eerder van kracht zijnde plan. Dan is het nog steeds geldig. En voor het geval dat, wanneer de toestemming om het doel van het gebied te veranderen niet is afgegeven, en het is vereist, dan is het nodig om een ​​lokaal plan op te stellen. In een dergelijke situatie moet een aanvraag worden ingediend bij het gemeentehoofd, de burgemeester of stadsvoorzitter om een ​​plan op te stellen. Het werkt niet, natuurlijk, voor een plan voor de hele gemeente, maar een knipsel die het terrein bedekt, waarop het perceel van de aanvrager zich bevindt.

  Welke obstakels?

  De procedure voor het opstellen van een lokaal bestemmingsplan kan zes maanden in beslag nemen, maar ook een jaar of twee. Waarom gebeurt dit? Waarom heeft slechts een tiental procent van de gemeenten plannen voor ruimtelijke ontwikkeling?? Welnu, het belangrijkste obstakel hier zijn de kosten die gepaard gaan met de voorbereiding en goedkeuring van het plan. Er moet specialistische expertise worden uitgeoefend, prognoses opstellen voor de economische en sociale situatie van de gemeente, voorspel de ontwikkeling ervan, die moet worden bevorderd door een passende ruimtelijke ontwikkeling. Juridische en financiële consequenties zullen volgen uit het ontwikkelde en goedgekeurde plan. Het zal onder meer nodig zijn. betaling van compensatie voor verliezen geleden door eigenaren van onroerend goed, waarvan de waarde wordt verminderd. Er is ook geld nodig om land te kopen dat bedoeld is voor openbare doeleinden. De gemeente moet deze uitgaven in haar begroting financieren, dus noch het opstellen en goedkeuren van een plan, noch de datum van dit project is wettelijk voorgeschreven. Wel is het verplicht om te starten met het opstellen van een lokaal ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de mijnbouwgebieden, voor gebieden van algemeen belang (het is b.v.. Stadsplein), voor grote commerciële ruimtes (supermarkten) en voor gronden en projecten die verband houden met de consolidatie en splitsing van gronden. Sommige van deze projecten worden gefinancierd buiten de middelen van de gemeente.

  Diverse voorwaarden

  Als de investeerder aan boerderijgebouwen denkt, moet een landbouwactiviteit uitoefenen. Als hij geen boer is en hij niet van plan is te zijn, laten we de plot eens bekijken, hij wil er een huis op kopen en bouwen, vanuit het oogpunt van de hiervoor genoemde Art. 61 de wet op planning en ruimtelijke ontwikkeling. Zoals eerder gemeld, de investeerder krijgt dan een positieve beslissing over de ontwikkelingsvoorwaarden, wanneer het aangrenzende perceel al is ontwikkeld, wanneer zijn perceel directe toegang heeft tot een openbare weg, of - als die er niet is - het met de buurman eens is over de erfdienstbaarheid met betrekking tot de doorgang en het passeren van zijn gebied. Maar pas op: daar zijn problemen mee, wanneer er nabuurschapsconflicten ontstaan. Het is dan beter om voor de rechtbank het noodzakelijke pad vast te stellen. Een belangrijk document dat leidt tot een positieve afwikkeling van de aanvraag met betrekking tot ontwikkelvoorwaarden is de voorlopige overeenkomst die is gesloten met de eigenaren van de media voor de ontwikkeling van nutsvoorzieningen. Energiebedrijven zijn de beheerders, sanitair en gas. Als het gebied geen riolering heeft of de rioolwaterzuiveringsinstallatie het volgende deel van het rioolwater niet kan accepteren, het is mogelijk om uw eigen zuiveringsinstallatie te bouwen, maar het is nogal een uitgave. Evenzo is het bij afwezigheid van een watervoorziening mogelijk om een ​​put te boren of te graven. In dergelijke gevallen is een voorlopig contract met projectaannemers bijgevoegd. In ieder geval, de investeerder moet ervoor zorgen dat hij toegang heeft tot de media.


  Voeg commentaar toe

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *